25 xu hướng kỹ thuật cho kinh doanh

Kỹ thuật đóng vai trò to lớn trong kinh doanh và cuộc sống. Đối với một nhà quản lý, nếu thấy được khuynh hướng kỹ thuật, sẽ có thể sớm chuẩn bị và áp dụng chúng vào công việc nhằm tạo ra năng suất cao hơn nhưng với chi phí ít hơn. Dưới đây là 25 khuynh hướng kỹ thuật dành cho kinh doanh trong tương lai gần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC