Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động quản trị của các doanh nghiệp

Trong môi trường kinh tế,doanh nghiệp chịu tác động của các yếu tố như:tổng sản phẩm quốc nội(GDP),yếu tốlạm phát,tỉgiá hối đoái và lãi suất,tiền lương và thu nhập. -Những biến động của các yếu tốkinh tếcó thểtạo ra cơhội và cảnhững thách thức với doanh nghiệp.Để đảm bảo thành công của hoạt động doanh nghiệp trước biến động vềkinh tế,các nhà quản trịcủa doanh nghiệp phải theo dõi,phân tích,dựbáo biến động của từng yếu tố để đưa ra các giải pháp,các chính sách kịp thời,phù hợp với từng thời điểm cụthểnhằm tận dụng,khai thác những cơhội,giảm thiểu nguy cơvà đe dọa. 9 Tổng sản phẩm quốc nội(GDP). -GDP tác động đến nhu cầu của gia đình, doanh nghiệp, nhà nước tức GDP đã chi phối và làm thay đổi quyết định tiêu dùng trong từng thời kì nhất định. Vì vậy,nó tác động đến tất cảcác mặt hoạt động của quản trị;các nhà quản trịphải dựa vào tổng sản phẩm quốc nội và tình hình thực tế đểtừ đó hoạch định ra kếhoạch sắp tới phù hợp với xu hướng thịtrường;ra quyết định , tổchức và lãnh đạo,giám sát việc thực thi kếhoạch.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC