Ảnh hưởng của phân bón đối với đất sản xuất

Ô nhiễm đất do phân bón xảy ra chủ yếu ở nông thôn. Trước hết là do sự bành trướng của kỹ thuật canh tác hiện đại Từ chỗ trình độ thấp, ý thức kém dẫn đến việc nông dân thường sử dụng phân, thuốc một cách vô tội vạ, bất chấp khuyến cáo của nhà sản xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC