Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước

đầu ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành có thể áp dụng cho mọi đối tượng. Việc áp dụng ISO 9000 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của CBCNV nâng lên rõ rệt. Chính nhờ những tác dụng ấy mà ISO 9000 hiện nay được xem là một trong những giải pháp hay nhất, cần thiết nhất để nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp. Trong “Ba chương trình lớn” của Tập đoàn CNTT thời gian tới có đoạn “ . đưa trình độ quản lý và trình độ công nghệ phát triển lên một bước mới, coi đó là nhân tố cơ bản để làm cho Tập đoàn đi vào thời kỳ sản xuất kinh doanh lớn ”. để có một hệ thống quản lý hiện đại nhiều công ty, nhà máy trong Tập đoàn đã xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9000 trong bộ máy quản lý của mình . Nhưng còn rất nhiều các cơ quan, xí nghiệp vẫn còn lúng túng trong việc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong doanh nghiệp . Sau đây tôi xin trình bày “Nội dung và trình tự áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước” để các bạn tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC