Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – quản lý chất lượng toàn diện tại công ty cổ phần Sivico

Chất lượng vốn là điểm yếu kém kéo dài nhiều năm ởnước ta trong nền kinh tế kếhoạch hoá tập trung trước đây vấn đềchất lượng đã từng được đềcao và được coi là một mục tiêu quan trọng đểphát triển kinh tế, nhưng kết quảlại chưa được là bao do cơchếtập trung quan liêu bao cấp đã phủ định nó trong các hoạt động cụthể.Trong mười năm đổi mới kinh tếxã hội vấn đềchất lượng dần trởvề đúng vịtrí của nó. Nền kinh tếhàng hoá nhiều thành phần cùng với quá trình mởcửa, sựcạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, quyết liệt. Do ép của hàng nhập khẩu, của người tiêu dùng trong và ngoài nước buộc các doanh nghiệp các nhà quản lý phải coi trọng vấn đềchất lượng. Chất lượng sản phẩm ngày nay đang trởthành một nhân tốcơbản quyết định đến sựthành bại trong cạnh tranh, quyết định sựtồn tại và phát triển của đất nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam đã nhận thấy rằng: Nền kinh tếnước ta đang trong quá trình cạnh tranh hội nhập với khu vực và thếgiới (Việt Nam đã gia nhập AFTA và tiến tới sẽ gia nhập WTO). Từ khi chuyển đổi cơ chế, các doanh nghiệp được trao quyền tựtrị độc lập trong hoạt động kinh doanh, được hưởng các thành quả đạt được nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm vềsựtồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó vấn đềnâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp là điều hết sức quan trọng. Một mặt đểcạnh tranh với hàng ngoại nhập ồ ạt tràn vào Việt Nam, mặt khác tạo điều kiện đểhàng Việt Nam vươn ra thịtrường thếgiới. Từnhận thức trên các doanh nghiệp Việt Nam trong mấy năm gần đây đã chú trọng vấn đềchất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng. Vấn đề đặt ra là làm thếnào đểnâng cao hiệu quảcủa công tác quản lý này. Quan điểm mới của chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng ngày nay cho rằng để đảm bảo và nâng cao được chất lượng sản phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp, các nhà quản lý phải có kiến thức kinh nghiệm nhất định trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt công tác quản lý đặc biệt là quản lý chất lượng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC