Áp dụng phương pháp chi phí du lịch (tcm) để đánh giá giá trị cảnh quan của vườn quốc gia Cúc Phương

Hiện này vấn đề môi trường đang là vấn đề được sự quan tâm của cả thế giới.Thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra.Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc thì Việt Nam sẽ là một trong năm quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu.Cùng với nỗ lực chung của cả thế giới trong việc làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu, Việt Nam cũng đang làm tất cả để giảm thiếu đến mức thấp nhất những ảnh hưởng sẽ phải đối mặt trong tương lại.Ngoài ra vấn đề về bảo vệ rừng, vấn đề đa dạng sinh học cũng đang được quan tâm. Ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đã thiết lập hệ thống những khu vườn quốc gia.Đây chính là nơi lưu giữ rất nhiều loại động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ.Và nó cũng là lá phổi xanh giúp điều hòa khí hậu và giữ đất và nước, giúp ngăn ngừa các hiện tượng thiên nhiên gây ra như lũ lụt, hạn hán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC