Bài giảng Chương 4- Lập dự án nghiên cứu

Mụcđíchlà mộtđoạnvănkhoảng4–7câu trình bàykếtquảcuốicùngmànghiêncứumuốn hướngtới đólà gì? (Trảlời chocâuhỏi: Nghiên cứuđềtàinàysẽđạtđượcđiềugì?) -Phảitrìnhbàyngắngọn,súctích

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC