Bài giảng Cơ học kết cấu - Chương 2: Xác định nội lực do tải trọng bất động

Tính toán hệ ghép: Trình tự tính: - Tách hệ ghép ra các hệ đơn giản. - Tính hệ phụ. - Truyền lực từ hệ phụ sang chính và tính hệ chính. - Ghép các biểu đồ lại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC