Bài giảng Cơ học kết cấu - Chương 3: Xác định nội lực do tải trọng di động

Tải trọng di động và phương pháp tính Tải trọng di động: có vị trí thay đổi  gây ra nội lực thay đổi. Thí dụ: Xe lửa, ô tô, người, dầm cầu chạy Vấn đề cần giải quyết: Cần tìm Smax (nội lực, phản lực ) Các phương pháp giải quyết: Giải tích: lập biểu thức giải tích S(z) và khảo sát cực trị: phức tạp -> không dùng. Đường ảnh hưởng: dùng nguyên lí cộng tác dụng. Được dùng trong thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC