Bài giảng Công nghệ 3G WCDMA UMTS

NỘI DUNG Chương 1. TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA UMTS Chương 2. CÔNG NGHỆ ĐA TRUY NHẬP CỦA WCDMA Chương 3. GIAO DIỆN VÔ TUYẾN CỦA WCDMA Chương 4. TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘCAO (HSPA) KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC