Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử

Chất lượng phần mềm thường được phát biểu như những đặc trưng định tính: mềm dẻo, dễbảo trì,. - Không thể đo trực tiếp đặc trưng, mà chỉ có thể đo gián tiếp: đo các thểhiện của chúng. - Chỉ đođược một sốcáigì đólàthểra của chất lượng – độ đo của đặc trưng từng mặt chất lượngphần mềm. - Ngoài đo đạc cần các hoạt động SQA khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC