Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử - Phần II: Kiểm thử phần mềm 2

‰Chiến lược kiểm thửlà sựtích hợp các kỹthuật thiết kếca kiểm thửtạo thành một dãy các bước nhằm hướng dẫn quá trình kiểm thửphần mềm thành công. ‰Nó phác thảo lộtrình để: † nhà phát triểntổchức việc bảo đảm chất lượng, † khách hàng: hiểu được công sức, thời gian và nguồn lực cần cho kiểm thử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC