Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử - Phần III: Thẩm định và xác minh

Hệthốngdựa trên máy tính do nhiều bên xây dựng, người phát triển phần mềm chỉ là một ‰Việc kiểm thửhệthống dễcó nguy cơcác bên tham gia “đổlỗi cho nhau”. ‰Những sai có thểnảy sinh từ: • Các dữliệu qua giao diện của các thành phần được kiểm thử • Đường xửlý liên kết các thành phần • Sựtích hợp lỗi từcác thành phần khác nhau • Những hạn chếkhác đến năng lực do ảnh hưởng từcác thành phân: chịu lỗi, an toàn, thực thi . Kiểm thửhệthố

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC