Bài giảng kế toán tài chính 2

Họcxong chương nàysinh viên phảinắmđượccáckiến thứccơbản sau: - Đặc điểmhoạt động kinhdoanh trong cácdoanh nghiệpthươngmại. - Điểm khác nhau giữa tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mạivà doanhnghiệp sản xuấtcông nghiệp. - Nắm rõ phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại theo chếđộ kế toánhiện hành, baogồmcảhoạt động muahàng trong nướcvà muahàng nhập khẩu. - Nắm rõ phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại theo chếđộ kế toánhiện hành, baogồmcảhoạt động bán hàngtrong nướcvà bán hàng xuấtkhẩu. - Nắm rõ phương pháp hạch toán phân bổ và kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại, trong đó đặc biệt chú trọng về phương pháphạch toánphân bổ chi phíthu muahàng hoá và chiphí bảohành sản phẩmhànghoá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC