Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất và dầu khí - Microsoft Excel

Giới thiệu về Excel Là chương trình xử lý bảng tính của bộ phần mềm Microsoft Office. Bảng tính Excel bao gồm nhiều ô được hợp thành nhiều dòng và nhiều cột. Các phiên bản Excel về cơ bản là giống nhau nhưng phiên bản sau có bổ sung nhiều công cụ hơn so với phiên bản trước. Khởi động và thoát Excel Khởi động: Start / programs / Microsoft Office / Microsoft Excel Hay chọn biểu tượng trên Windows Hay chọn biểu tượng này trên thanh Office bar.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC