Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất và dầu khí - Microsoft Word

Là môi trường làm việc tiện lợi cho việc xây dựng, phát triển và ứng dụng các giao diện đồ họa – graphical interface: Cho phép nhúng & nối kết các đối tượng OLE (Object Linking & Embedding) Có nhiều tính năng đa vận tải – multi-tasking Cho phép di chuyển thông tin giữa các ứng dụng Tối ưu hóa về bộ nhớ và không gian đĩa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC