Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất và dầu khí - Ứng dụng Excel trong một số bài toán kỹ thuật địa chất và dầu khí

Đơn giản hoá việc tính toán, xử lý và minh giải; không phụ thuộc vào các phần mềm thương mại đắt tiền. Phần mềm Excel có bảng tính linh hoạt cùng với công cụ sẵn có giúp chúng ta giải quyết nhiều bài toán về thí nghiệm trong phòng, ngoài trời,.Các công việc được tính toán hoàn toàn tự động, nhanh chóng, kết quả chính xác cao. Excel còn xây dựng sẵn các dạng tương quan cùng với phương trình tương quan, phục vụ cho công việc xây dựng mối tương quan giữa các đại lượng. Các hàm thống kê sẵn có trong Excel giúp chúng ta xác định các đặc trưng thống kê của các đối tượng trong những bài toán Địa chất và Dầu khí. Khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Applications (VBA) tích hợp trong Excel để giải quyết những bài toán phức tạp hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC