Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất và dầu khí - Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật địa chất và dầu khí

Với các thông số đầu vào: chiều sâu thiết kế, áp suất vỉa, áp suất vỡ vỉa của cột địa tầng và đường kính ngoài ống chống khai thác Kết quả: chương trình tính số cấp ống chống, chiều sâu đặt chân đế, đường kính ngoài ống chống, choòng và tỉ trọng dung dịch để khoan các cấp ống chống tương ứng, mác thép và chiều sâu tương ứng sử dụng cho từng cấp ống chống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC