Khủng hoảng tài chính gây ra nhiều thiệt hại ởcảkhu vực kinh tếtài chính và khu vực kinh tế thực, cần rất nhiều thời gian và chi phí ñểgiải quyết hậu quảvà phục hồi nền kinh tế. Thêm vào ñó là các hậu quảvềmặt xã hội, làm ñảo lộn cuộc sống của hàng triệu con người. Chính vì vậy, trong tác phẩm: “Hãy kết toán cuộc sát phạt”, Helen Hayward ñã viết: “…các cuộc khủng hoảng tài chính ñã làm ñảo lộn cuộc sống của hàng triệu con người. Cái giá ñối với con người rất nghiêm trọng, có lẽkhông thểnào tính nổi và hậu quảcủa khủng hoảng vẫn tiếp tục ñược phơi bày. Người nghèo bịtác ñộng bởi thất nghiệp, ñồng lương bịgiảm, giá cảcác nhu yếu phẩm tăng cao và các dịch vụxã hội bịthu hẹp. Trẻem phải rời ghếnhà trường, lương thực và thực phẩm khan hiếm, nạn bạo hành và mại dâm tăng lên. Thất nghiệp và cạnh tranh sinh tồn làm cho cộng ñồng bịrạn nứt, chính trịtrởnên bất ổn, bạo ñộng vì thực phẩm và sắc tộc tại Indonesia, nông dân phản kháng ởThái Lan và công nhân bất bình ởHàn Quốc…” (1) Tuy nhiên, “Việc bùng nổkhủng hoảng chắc chắn không thểdựbáo ñược. Tuy nhiên, có thể xác ñịnh ñược các dấu hiệu mất cân bằng tài chính. Nói cách khác, chắc chắn có thểxác ñịnh ñược các yếu kém và nó khiến các cơquan chức năng cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, không nên viển vông nghĩrằng có thểdựbáo ñược khủng hoảng.” 2 Việc xây dựng công cụcảnh báo khủng hoảng ñã ñược thực hiện từlâu tại các quốc gia khác nhau. Cho tới nay, tại VN vẫn chưa có một công cụcảnh báo nào ñúng nghĩa. Chính ñiều ñó ñã thôi thúc chúng tôi nghiên cứu ñềtài “ Nghiên cứu kinh ñiển và các mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC