Bài học đầu tư nông nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc

Trong những thập kỷ gần đây, Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào khu vực nông thôn trong các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, kết cấu hạ tầng. Nỗ lực này đã góp phần quan trọng làm giảm đói nghèo ở khu vực nông thôn. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là đầu tư vào lĩnh vực nào giúp giảm nghèo nhanh nhất? Trả lời câu hỏi này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách luặc chọn hình thức đầu tư đem lại lợi ích nhất cho người nghèo. Những nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) tiến hành ở ấn Độ và Trung Quốc cho thấy đầu tư công cộng vào các lĩnh vực khác nhau ở nông thôn đem lại những kết quả khác nhau. Nghiên cứu chỉ ra các nước đang phát triển có thể giảm đáng kể đói nghèo ở nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực nếu họ nhận thức được đầu tư công cộng đóng vai trò quan trọng và nếu đầu tư đúng hướng. Ngoài ra, trái với những suy nghĩ thông thường, đầu tư vào những vùng đất ít tiềm năng có thể đem lại hiệu quả lớn hơn so với đầu tư vào những vùng đất giầu tiềm năng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC