Bài tập dài kĩ thuật cao áp 2

1. Bố trí cột thu sét. Theo sơ đồ kết cấu của trạm thì mới chỉ biết diện tích mặt bằng mà chưa biết cụ thể vị trí đặt các thiết bị trong trạm. Với thông tin này ta chỉ cần bố trí cột chống sét sao cho các cột có thể bảo vệ được phần diện tích mặt bằng của trạm với độ cao hX là được. Với kết cấu của trạm ta bố trí các cộtkhoãng cách giữa các cột như hình 1 Đường kính của vòng tròn qua 4 đỉnh của các nhóm cột 1256 và 2345 là: Do đó để chọn toàn bộ diện giới hạn bởi các nhóm tứ giác ấy được bảo vệ thì . D 8.ha . Vậy độ cao hiệu dụng của nhóm cột này là: Đường kính vòng tròn qua 4 đỉnh của các nhóm cột 5678, 4589, 781112, 891011 là: Độ cao tác dụng tối thiểu để cho các nhóm cột này bảo vệ hoàn toàn diện tích bởi chúng là: Như vậy đối với tất cả các cột thu sét có thể lấy chung một độ cao tác dụng lớn nhất là : ha = 11,5 m. Từ độ cao tác dụng ha ta có độ cao cột thu sét để bảo vệ được trạm có độ cao hX. Trạm 110kV có hX = 10 m : h = hX + ha = 10 + 11,5 = 21,5 m.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC