Bài tập học kỳ kinh doanh bất động sản đề số 2

Đề bài 2: Trong hợp đồng “hứa mua, hứa bán” với khách hàng hồi tháng 5/2004, công ty đại ốc Thành Công (chủ đầu tư) cam kết hoàn tất dự án trong 30 tháng kể từ ngày ký. Nếu chậm giao nhà, chủ đầu tư phải trả lãi suất 0.5%/ 01 tháng trong khoảng thời gian kéo dài việc bàn giao căn hộ so với tổng số tiền khách hàng đã đóng trước cho công ty. Tuy nhiên, đến tháng 7/2008, khách hàng rất ngạc nhiên khi được chủ đầu tư thông báo tăng giá bán từ 13-14 triệu/ 01m2 lên thàng 19-20 triệu/ 01 m2. Đồng thời, đã qua 04 năm mà dự án chưa được thực hiện theo đúng cam kết. Hỏi: 1) chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm những điều khoản nào của pháp luật kinh doanh bất động sản? 2) anh (chị) có bình luận gì về hợp đồng mà khách hàng đã ký với chủ đầu tư trong trường hợp này? 3) đưa ra hướng giải quyết đối với vụ việc này?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC