Bài tập học kỳ Luật Hình Sự Việt Nam đề số 5 phân tích tình huống

A làm quen với B trên mạng. sau vài lần trò chuyện, A ngỏ lời yêu B và hẹn B đi chơi, B nhận lời. Được B nhận lời mời đi chơi, A có ý định hiếp dâm B nên gọi điện cho N,V,Q và rủ ba tên cùng thực hiện tội phạm. Sau khi đưa nạn nhân đến chỗ vắng, cả 4 tên thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần. Câu hỏi: 1, Căn cứ vào khoản 3 điều 8 BLHS, hãy phân loại tội phạm đối với tội hiếp dâm. ( 1 điểm) 2, Xác định khách thể và đối tượng tác động của tội phạm trong vụ án (1 điểm) 3, Tội hiếp dâm là tội có cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức? giải thích rõ tại sao? ( 1 điểm). 4, A,V,N,Q có phải là những người đồng phạm không? Hãy xác định vai trò của từng người trong vụ án trên ( 2 điểm). 5, Giả thiết Q chỉ có hành vi giữ tay chân B để 3 tên A, N, V giao cấu với nạn nhân. Có ý kiến cho rằng A, N, V là người thực hành, còn Q là người giúp sức. Vậy ý kiến của anh chị thế nào? Giải thích rõ tại sao. (2 điểm)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC