Bài tập học kì luật Hình sự - Đề số 6

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là loại tội chiếm tỉ lệ tương đối lớn trong nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt cả về số vụ và số người phạm tội. Nhiều nghiên cứu của chuyên ngành tội phạm học đã chứng minh rằng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong các tội gây thiệt hại lớn nhất về tài sản trong nhóm tội xâm phạm sở hữu, số nạn nhân cũng rất lớn. Đặc biệt, tính chất của tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thể hiện qua thủ đoạn phạm tội được thực hiện với rất nhiều hình thức khác nhau và ngày càng tinh vi xảo quyệt. Nguy hiểm hơn nữa, có những thủ đoạn của tội này còn dẫn đến làm cho nạn nhân phạm tội khác. Một trong những thủ đoạn mà người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường sử dụng là tổ chức các trò chơi có thưởng, nạn nhân thường là những người nhẹ dạ, có “máu cờ bạc”, hám lợi nên dễ bị lừa và chính vì vậy nên cũng dễ dẫn đến việc nạn nhân phạm tội đánh bạc. Tình huống sau đây là một ví dụ điển hình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn như trên và nạn nhân của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã phạm tội đánh bạc. Nội dung tình huống: “A, B, C bàn nhau tìm kiếm tiền bằng cách tổ chức trò chơi đỏ đen trên xe khách liên tỉnh. Ngày 20 tháng 1 năm 2008 chúng giả làm hành khách đi xe trên tuyến Hà Nội – Vinh và dụ dỗ hành khách cùng chơi. Sau một vài ván biểu diễn thử trò chơi làm cho hành khách trên xe tò mò và thấy dễ thắng mà tham gia, chúng đã dụ được M và N tham gia trò chơi. Khi thấy M đặt cược 5 triệu đồng, chúng dùng thủ đoạn tráo bài để dành phần thắng. Để tìm cách gỡ lại số tiền bị mất, M tiếp tục đặt cược 3 triệu đồng và lại thua. Hỏi: 1. A, B, C phạm tội gì? 2. M và N có phạm tội không? Nếu phạm tội thì là tội gì? Tại sao?”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC