Bài tập học kì Xây dựng văn bản pháp luật

Một VBPL chỉ có thể tồn tại và phát huy được hiệu quả khi nó được ban hành phù hợp với thực tiễn. Khi tiến hành xây dựng một VBPL chúng ta thường nói đến tính khả thi của VBPL. Vậy “khả thi” là gì? Một VBPL cần đáp ứng những yêu cầu nào để đảm bảo tính “khả thi”? Làm thế nào để xây dựng được một VBPL mang tính “khả thi”?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC