Bài tập lớn Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Trong xu thế toàn cầu hóa, bất kì sự thay đổi nào của nền kinh tế thế giới cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế nội bộ của mỗi quốc gia. Việt Nam ngày nay đã có quan hệ làm ăn, buôn bán với rất nhiều quốc gia và từng bước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Tiến trình này đã đem đến cho nhà nước ta nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế đất nước nhưng theo đó cũng kéo theo không ít những trở ngại, khó khăn. Nền kinh tế Việt Nam chủ yếu vẫn là kinh tế nông nghiệp với hàng hóa mũi nhọn trong xuất khẩu là các sản phẩm nông nghiệp. Vì thế, sự biến động về giá cả của các mặt hàng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, làm cho người sản xuất lầm vào tình trạng khó khăn vì thua lỗ do sự rớt giá. Họ sẽ không dám đầu tư cho năm sản xuất tiếp theo nếu không nắm được thông tin về giá cả hoặc sự ổn định về giá cả trên thị trường và năm sau giá của các loại nông sản vì thế mà lại tăng. Sự bất ổn đó làm mất đi tính chủ động của nhà sản xuất và dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng cả đến nền kinh tế của đất nước. Để khắc phục tình trạng này đồng thời tạo ra sự phù hợp với hoạt động thương mại cũng như pháp luật thế giới, Nhà nước ta đã xác định về một loại hợp đồng mới và tạo cho nó môi trường hoạt động bằng pháp luật. Luật thương mại đã quy định về các hành vi thương mại cụ thể, trong đó có quy định về loại hợp đồng mua bán hàng hóa có tên gọi là “ Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC