a/ nhiệt độ tính toán không khí trong nhà. Trong phân xưởng thì ta thấy có các loại hình công việc khác nhau nhưng nó bao gồm các loại công việc cụ thể là: công nhân mài, công nhân làm với máy tiện, công nhân làm việc với bể mạ thì chung quy lại ta thấy công việc ở đây là công việc nặng. Vì vậy ta chọn thông số nhiệt độ tối ưu trong nhà là 20-24oC vào mùa hè, và từ 18-20oC vào mùa đông. b/ nhiệt độ tính toán không khí ngoài nhà Nhiệt độ của không khí ngoài trời thì luôn thay đổi theo từng tháng trong năm nhưng ta thường chọn giá trị trung bình cuả các tháng trong năm. Như ở nơi thiết kế thông gió là YÊN BÁI thì nhiệt dộ này ta chọn là t=32,5oC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC