Bài tập lớn về hành vi chiếm đoạt tài sản

V không có việc làm ổn định và chuyên sống bằng nghề trộm cặp tài sản tại nhà ga (V đã có 4 tiền án về hành vi chiếm đoạt tài sản). Một lần, V rạch túi của một hành khách và lấy được một chiếc điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng. Trong khi đang tìm cách tiêu thụ chiếc điện thoại đó, V bị bắt. Hành vi của V được xác định là phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS. Câu hỏi: 1. Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 BLHS, hãy phân loại tội phạm đối với tội cắp tài sản. 2. Dựa vào đặc điểm cấu trúc của các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm được cấu thành tội phạm phản ánh, hãy xác định cấu thành tội phạm đối với tội trộm cắp tài sản. 3. Hãy chỉ ra khách thể và đối tượng tác động của tội phạm mà V đã thực hiện. 4. Giả sử V và P cùng bàn nhau rạch túi hành khách để chiếm đoạt tài sản. P đứng canh gác, còn V trực tiếp rạch túi của chủ tài sản. V đã rạch túi và lấy được chiếc điện thoại nói trên, P có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Tại sao? 5. Giả sử V 20 tuổi, V đã dụ dỗ P rạch túi hành khách để chiếm đoạt tài sản (P 12 tuổi). V có phải là người đồng phạm với vai trò xúi giục không? Giải thích rõ tại sao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC