Bài tập môn hóa sinh thực phẩm vitamin tan trong nước

V itamin là loại chất hữu cơ có phân tử lượng tương đối nhỏ và có bản chất lý học rất khác nhau. • V itamin đảm nhận vai trò như những chất xúc tác. • V itamin bảo đảm với chế độ ăn uống.Thiếu vitamin sẽ gây nên bệnh hypovitaminosis, thừa sẽ gây nên bệnh avitaminosis. • V itamin chủ yếu được chia làm hai loại: - V itamin tan trong dầu: A, D, E, K - V itamin tan trong nước: C, nhóm B, vitamin H, vitamin P .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC