Bài tập nhóm Đặc điểm thành công của nhà lãnh đạo thế kỷ 21

Mộtcon ngườilịchsự, trangnhã: luônlàhìnhảnhđầutiêncủamột nhàlãnhđạochuyênnghiệp Mộtcáiđầu“nhanhnhạy”: làmột nhàlãnhđạochuyênnghiệpluôncó chỉsốIQ (chỉsốthôngminh) vàEQ (chỉsốminh cảm) hơnhẳnnhân viêncấpdưới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC