Bài tập nhóm Hành vi của người tiêu dùng

Hiểu được mô hình lý thuyết mô tảhành vi của người tiêu dùng thông qua phân tích mục tiêu và khảnăng của họ Đưa ra các giảđịnh đểnghiên cứu lợi ích, tổng lợi ích và lợi ích cận biên Giải quyết vấn đềtối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng Xây dựng đường cầu cá nhân và đường cầu thị trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC