Bài tập: Trang bị điện - Trang bị điện cho nhóm máy dập

Khái niệm : Dập là phương pháp gia công bằng áp lực lợi dụng biến dạng dẻo của kim loại để tạo ra sản phẩm có hình dạng và kích thước mong muốn. Có 2 loại dập : dập nóng và dập nguội. Chúng chiếm vị trí quan trọng trong công nghiệp sản xuất sản phẩm, chúng không chỉ đảm bảo cho ra các phôi có phẩm chất lượng cao, chính xác để gia công cơ khí mà còn là thao tác hoàn thiện trong nhiều trường hợp. Công nghệ dập tiến tới tạo ra các chi tiết đảm bảo kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt cuối cùng mà chỉ cần gia công tinh bằng cơ khí và không cần gia công cơ khí thêm trong một số trường hợp. Máy dập thường được chia làm 2 loại : - Loại chỉ thực hiện một nguyên công. - Loại thực hiện được nhiều nguyên công liên tiếp : + Máy dập có bánh đà. + Máy dập không có bánh đà. Áp lực gia công trên máy thường lớn và rất lớn, được tạo ra dưới dạng xung lực đột biến. Thời gian thao tác ( lực tác dụng vào phôi để gây biến dạng ) thường ngắn hoặc rất ngắn so với thời gian 2 lần thao tác ( 5 ÷ 10% ).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC