Bài tập và lời giải kỹ thuật cao áp

Câu 4. Cho Z1 = 400Ω, Z2 = 500 Ω, Z3 = 200Ω . Xác định biên độ điện áp khúc xạ và phản xạ tại A và B khi sóng đến A và B lần đầu tiên. Cho biết Ut = 275kV Giải. - Xác định điện áp khúc xạ và phản xạ tại A. Vậy biên độ điện áp khúc xạ và phản xạ tại A lần đầu tiên là: UkA = Ut = 1,11 x 275 = 305,25 kV UfA = Ut = 0,11 x 275 = 30,5 kV - Xác định điện áp khúc xạ và phản xạ tại B Sóng điện áp khúc xạ UkA tại A trở thành sóng tới đến B, Sóng này sẽ tạo nên UkB, U¬fB. Nên UkA = UkA = 0,571 x 305,25 = 174,3 kV UfA = UkA = -0,428 x 305,25 = -130,65kV.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC