Bài tậpluật thương mại về tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại hay tranh chấp kinh doanh là thuật ngữ quen thuộc trong đời sống kinh tế xã hội ở các nước trên thế giới. Khái niệm này mới được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở nước ta trong mấy năm gần đây cùng với sự nhường bước của khái niệm tranh chấp kinh tế - một khái niệm quen thuộc của cơ chế kế hoạch hóa đã ăn sâu trong tiềm thức và tư duy pháp lý của người Việt Nam. Pháp lệnh trọng tài thương mại ngày 25 tháng 02 năm 2003 không trực tiếp đưa ra định nghĩa về tranh chấp thương mại song với sự hiện diện của khái niệm “hoạt động thương mại” theo nghĩa rộng đã tạo ra sự tương đồng trong quan niệm về “thương mại” và “tranh chấp thương mại” của pháp luật Việt Nam với chuẩn mực chung của pháp luật và thông lệ quốc tế. Với bài tập nhóm tháng 2 này, nhóm em xin tìm hiểu pháp luật hiện hành về trọng tài thương mại, cụ thể là Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 về trọng tài thương mại và Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại. Để hiểu rõ nhất về vấn đề này, nhóm em sẽ giải quyết đề TM2.NT2-4. Mong thầy cô và các bạn có những đóng góp để em có thể hệ thống tốt kiến thức cho mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC