Bài thảo luận - Chương 3 lý thuyết hợp đồng giao sau

Nhắc lại về thị trường kỳ hạn: Để giảm bớt rủi ro không thực hiện nghĩa vụ, nhiều thị trường kỳ hạn đã phát triển thành thị trường giao sau Các thị trường giao sau gần giống như các thị trường kỳ hạn nhưng lại được chuẩn hóa hơn nhiều

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC