Bài thảo luận Organization Transformation Strategic Change

Hành vi của các thành viênbịchiphối bởisựthỏa thuận lẫn nhauhơnlà bởicác lệnh hayquytắc. - Cácgiá trị cơ bản củatổchứcđượcgìn giữ mộtcách mãnh liệt và chia sẻ rộng rãi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC