Bài thảo luận Tại sao nhân viên chống lại sự thay đổi?

Giữa các nhân viên và các tổ chức có nghĩa vụ và cam kết lẫn nhau. Những thỏa thuận như các ràng buộc trách nhiệm qua lại hay các cam kết tương hỗ được gọi là những hiệp ước cá nhân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC