Bài thảo luận Vẽ mỹ thuật ngành may

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HÌNH HỌA CƠ BẢN 1. VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ VẼ 1.1. Giới thiệu các loại vật liệu và dụng cụ a, Vật liệu đối với chúng ta vật liệu thường dùng là: Giấy croky loại giấy vẽ xốp, không dòng kẻ Màu có thể là bột màu, thuốc nước, chì màu, sáp màu, bút dạ b, Dụng cụ vẽ: chì, tẩy, que đo, dây dọi, bảng vẽ, giá vẽ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC