Bài thực hành: Máy thu thanh khuếch đại thẳng

I. Mục đích.  Sinh viên nắm được kĩ thuật hàn mạch.  Biết được nguyên lư thu thanh.  Biết lắp ráp và điều chỉnh. II. Yêu cầu.  Hiểu các mạch điện tử cơ bản: Mạch cộng hưởng LC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, khuếch đại thuật toán, mạch tách song.  Mạch thiết kế có thể thu được song AM. III. Sơ đồ nguyên lư, sơ đồ lắp ráp, giá trị linh kiện. 1. Sơ đồ nguyên lư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC