Bài thuyết trình Bệnh động mạch vành mạn 2009: chẩn đoán, điều trị nội, can thiệp, phẫu thuật và phòng ngừa

Loại IIa 1. Trắc nghiệm dung nạp glucose qua đường uống (mức chứng cứ B) Loại IIb 1. Hs CRP (B) 2. Lipoprotein a, ApoA và ApoB (B) 3. Homocysteine (B) 4. HbA1c (B) 5. NT – BNP (B)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC