Bài thuyết trình Bùn hoạt tính

Bùn hoạt tính là tập hợp các vi sinh vật khác nhau chủ yếu là vi khuẩn, có khả năng ổn định chất hữu cơ hiếu khí được tạo nên trong quá trình sinh hóa hiếu khí, được giữ lại ở bể lắng đợt II

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC