Bài thuyết trình Cá bảy màu

Môi trường sống Đồng ruộng, Mương ao - Là loài sinh sản nhanh, - Môi trường sống phải tương đối rộng rãi. - Độ mặn biến động lớn (0,5 – 11‰), - Nhiệt độ dao động từ 20 – 30oC, PH: 5.5 - 8 - Là loài ăn động vật, không đòi hỏi độ đạm cao, - Chúng rất thích ăn các loại thức ăn tự nhiên như: trứng nước, trùn chỉ, lăng quăng, artemia Ngoài ra, có thể cho chúng ăn các loại thức ăn tổng hợp hay thức ăn tự chế biến

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC