Bài thuyết trình Các quá trình địa chất của biển và đại dương

Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Có một ý nghĩa vô cùng quan trọng vì: Đểhiểu cấu trúc của toàn bộTrái đất cần nghiên cứu chi tiết đáy đại dương vì:đá trầm tích trong vỏTrái đất có nguồn gốtừbiển Phần lớn diện tích đất liền là biển và đại dương Ngoài ra đáy biển còn có những khoáng sản quý giá: dầu mỏ, khí đốt, Riêng ởnước ta còn có nhiều vịnh biển rất đẹptiềm năng kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC