Bài thuyết trình Cân bằng bên ngoài ở các quốc gia có thu nhập thấp

Bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm về cân bằng bên ngoài của các quốc gia có thu nhập thấp, bằng việc đưa ra những dữ liệu phân tích chặt chẽ từ trung đến dài hạn về tỷ giá thực, tài khoản vãng lai, tài sản ròng nước ngoài, và những yếu tố nổi bật tác động đặc biệt đối với các quốc gia này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC