Bài thuyết trình Chất kích thích sinh trưởng cytokinin

Do nó kích thích sự tổng hợp acid nucleic, protein và có mặt trong tARN.  Bổ sung Cytokinin vào MT nuôi cấy mô để mô có thể phân chia hình thành các tb mới. - Chất hay sd là: Kinetin, BA hoặc nước dừa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC