Bài thuyết trình Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp

Thị trường vốn là hoàn hảo Không có chi phí giao dịch khi mua/bán CK Không có nhà đầu tư riêng lẻ nào ảnh hưởng đến giá CK Có sẵn thông tin liên quan cho tất cả nhà đầu tư và không mất tiền. Vay và cho vay: cùng lãi suất Tất cả các nhà đầu tư đều hợp lý và có kỳ vọng đồng nhất về lợi nhuận của một DN. DN hoạt động dưới các điều kiện tương tự sẽ có cùng mức độ rủi ro kinh doanh (rủi ro đồng nhất). Không có thuế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC