Bài thuyết trình Chính sách nợ trong thị trường hoàn hảo

Khidoanhnghiệpđượctàitrợhoàntoànbằngvốncổphầntấtcả dòngtiềndotàisảndoanhnghiệptạorasẽthuộcvềcổđông. Khidoanhnghiệppháthànhcảchứngkhoánnợvàchứngkhoán vốndòngtiềnđượcchiathànhhaidòng: Mộtdòngtươngđốiantoàn thuộc vềcácchủnợ. Mộtdòngrủirohơnthuộc vềcáccổđông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC