Bài thuyết trình Chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Mục tiêu: Kiểm soát lạm phát và ổn định giá trị đồng tiền Tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp Tăng trưởng kinh tế Ổn định thị trường tài chính Ổn định thị trường hối đoái Ổn định thị trường lãi suất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC