Bài thuyết trình Chương 2. cơ sở các quá trình xử lý lý học

Nguyên tắc: Tách cặn bằng trọng lực Mục đích  Khử SS trong nước thải (bể lắng I)  Tách bông cặn trong quá trình keo tụ - tạo bông  Tách bông bùn hoạt tính/màng vi sinh (bể lắng đợt II)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC