Bài thuyết trình Công nghiệp máy tính cá nhân (PC) năm 1998

hân tích năm lực lượng cho hệ điều hànhWindows / DOS PC 4 Kỹ thuật để giám sát môi trường 5 1 Môi trường cạnh tranh 2 Môi trường vĩ mô 1 Nhóm chiến lược và MTCông nghiệp 3 Đạo đức kinh doanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC